Gombolyag Alapítvány

Mottó

„Az a négyes osztatú településstruktúra – tanya-falu-óriásfalu-mezőváros – amely a Duna-Tisza közén a török hódoltság után kialakult, teljesen egyedinek tekinthető Európában, sőt a világon is. Ez adottság és érték is. A települések és a helyi társadalmak fejlődésének kulcsa a lokalitás erejében, és a gazdasági és társadalmi együttműködés hajlamában található, és ezen két elemre épülően az integrációs képességtől függ. Az egyes embertől, a családtól, a településtől kistérségen, megyén, régión és országon át az európai közösségig tudatosan építendő.”

(részlet a Homok–Haza Irodalmi Képeskönyvből)

kép kép kép kép

Mezei iskola 2011

mezei iskola

2008-ban végre eljutott az alapítvány odáig, hogy konkrétumokat valósítson meg az alapító okiratában meghatározott céljaiból, melyek között kiemelt helyet foglalt el a „táborok szervezése, lebonyolítása”. Ezek alapján és az elmúlt esztendők tapasztalataival felvértezve 2009-ben már több projekt került lebonyolításra.Bővebben…

Oktatási, kulturális, sport, bio tábor

Részletek az Alapító Okiratból:

„A Gombolyag Alapítvány célja alapvetően a fiatalok (gyermek és ifjúsági korosztályba tartozók) kultúrált, értelmes szabadidő-eltöltésének elősegítése, játékos formában, nem iskolarendszerű képzésben ismereteik, készségeik fejlesztése, a közös alkotás és cselekvés megszerettetése. A Gombolyag Alapítvány nyitott minden cselekvési formára, legyen ez önálló, vagy több partner együttes munkájával megvalósuló, amennyiben ez a fent megfogalmazott célok elérését segíti elő.Bővebben…

Gombolyag

kaszáló

Gombolyag (é.sz.: 19 fok, k.h.: 46,5 fok), ez a metropolisznak korántsem nevezhető kis falucska Bács-Kiskun megyében, Kalocsa és a Szelídi-tó ölelésében, Szakmár településéhez tartozó tanyavilág. A mintegy húsz lakost számláló helyen szinte minden megtalálható, ami jellemző a mai földművelő és állattenyésztő – ezáltal önfenntartó – gazdák szorgos hétköznapjaira, erre az egyszerű, de csodálatos ám olykor igen-igen kemény életre.Bővebben…

Amit nyújtunk

fogathajtó

Amit nyújtunk, nem iskolai tananyag, hanem szórakoztató, kalandos, változatos programok, melyek alkalmasak erdei iskola formájában történő oktatáshoz, nyári táborok és osztálykirándulások, edzőtáborok színesebbé tételére is.Bővebben…

Támogatás    
Digi-Wifi
Adjon egy részt a civileknek! Adója egy százaléka nagy segítség lehet! Adószám: 18366831-1-03
BioGroup
Word by Word