MEGÚJULT KISTÉRSÉGI CIVIL SZÖVETSÉG

A Kalocsa és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége 2011-ben alakult azzal a céllal, hogy a térségben bejegyzett civil szervezetek ernyőszervezeteként, a közösség erejéből előnyt kovácsolva, és arra építve segítse a civil szervezetek, különösen a tagszervezetei minél eredményesebb tevékenységét. Alapszabály szerinti fő küldetésünk a részvétel erősítése az Európai Unió integrációs folyamatában, a helyi önkormányzatokkal történő együtt működés keretében. Ennek érdekében összefogjuk a térség civil közösségeit, támogatjuk működésüket, képviseljük érdekeiket. A szövetség elkötelezett a hosszú távon életképes, közösségi érdekekre figyelő és értékeket képviselő, újszerű kapcsolat és gyakorlat megvalósítása mellett, annak érdekében, hogy a helyi demokráciában a civil szervezetek érdekérvényesítő képessége, társadalmi felelősségvállalása és tényleges részvétele erősödjön. Céljaink között szerepel a tagságunk további bővítése, viszont a tagság csak akként jelenthet vonzó perspektívát a potenciális tagszervezeteink számára, ha konkrét és meggyőző, a jelenlegi tagszervezeteink által is elismert tevékenységet végzünk. Ennek méltó elismeréseként és visszaigazolásaként tekintenénk az új tagszervezetekkel történő bővülést. 2017. évtől kezdődően új elnökséggel és új tevékenységi körökkel szeretnénk bővíteni a Szövetség tagjai számára nyújtott szolgáltatásaink körét is. Reményeink szerint a NEA szakmai pályázaton sikerül támogatást elnyerni többek között az évente megrendezésre kerülő közgyűlésre, melyre a tervek szerint májusban a gombolyagi táborban kerülne sor…