Térkép

Részletek az Alapító Okiratból:

„A Gombolyag Alapítvány célja alapvetően a fiatalok (gyermek és ifjúsági korosztályba tartozók) kultúrált, értelmes szabadidő-eltöltésének elősegítése, játékos formában, nem iskolarendszerű képzésben ismereteik, készségeik fejlesztése, a közös alkotás és cselekvés megszerettetése. A Gombolyag Alapítvány nyitott minden cselekvési formára, legyen ez önálló, vagy több partner együttes munkájával megvalósuló, amennyiben ez a fent megfogalmazott célok elérését segíti elő. Fő tevékenységi területei:

  1. A környezeti nevelés területén egyfelől az ismeretátadásra, másfelől mentalitásunk megváltoztatására helyezi a hangsúlyt, egy környezetbarátabb és környezettudatosabb attitűd kialakításával.
  2. A kultúra területén (mely a filmművészettől a zenén át a különböző képzőművészetekig minden kulturális területet lefed) az ismeretátadáson túl, s azzal párhuzamos módon a tolerancia erősítését célozza meg. Hiszünk abban, hogy aki alkot, de legalábbis képes a kulturális termékek befogadására, az nyitottabbá, toleránsabbá válik a másság iránt.
  3. A sport, egészségvédelem területén pedig rövidtávon a szabadidő egészséges és élményteli eltöltése, hosszútávon pedig az egészségmegőrzés valamint a fair play szellemiségének kialakítása a cél.

Természetesen a Gombolyag Alapítvány missziójának tekinti Gombolyag szűkebb és tágabb társadalmi és természeti környezetével való baráti és szerves együttélés kialakítását, valamint a helyi hagyományok őrzését, értékeinek bemutatását, az ország más tájairól vagy a más országokból érkező fiatalok számára.

A fenti célok érdekében a Gombolyag Alapítvány

  • erdei iskolákat, táborokat, alkotóműhelyeket szervez,
  • képzéseket, szemináriumokat, konferenciákat rendez,
  • határon túl élő magyarok számára projekteket bonyolít le, erősíti az itthoni és a határontúli magyar ifjúsági szervezetek közötti párbeszédet,
  • nemzetközi projektekben vesz részt, szerény eszközeivel elősegíti az európai integrációs folyamatot,
  • kulturális, környezetvédelmi és sportrendezvényeket valósít meg, az egészséges életmódra ösztönző egészségvédelmi programokat szervez.”