A VALÓDI IKSZ FAKTORBA VÁRJUK A DIÁKOKAT

„Az önkéntes tevékenységekből és az Iskolai Közösségi Szolgálatból írom a szakdolgozatomat. Nézelődtem a honlapon és érdekesnek találtam a tevékenységüket, ezért szeretném megkérni, hogy válaszoljanak néhány kérdésre és szerepeljenek a dolgozatomban.” Természetesen ennek soha nincs akadálya, most sem volt, hisz az évek alatt elég sok tanulmányban és dolgozatban segítettünk, sőt az elmúlt évtizedben már az Erasmusos értékelésekben is profik lettünk annyian jöttek hozzánk a PKE-ről szakmai gyakorlatra. 2016-tól az érettségi vizsgára jelentkezés előfeltétele, hogy minden diák 50 óra közösségi szolgálatot végezzen középiskolai tanulmányai során. A közösségi szolgálat olyan tevékenység, melyet a diákok értékeik mentén választanak, anyagi ellenszolgáltatás nélkül végeznek, azzal a helyi közösség érdekeit szolgálják, és mellyel saját személyiségüket, különféle készségeiket fejlesztik. A közösségi szolgálat tevékenységeinek kiválasztásánál a helyi közösség javát szolgáló, fenntartható feladatokat kell előnyben részesíteni, de km korlátozás nélkül lehet indokolt esetben Magyarország más részén is tevékenységet végezni. A közösségi szolgálat 50 órájának teljesítéséhez 3 év áll a diákok rendelkezésére, érdemes illetve ajánlott, ez alatt az idő alatt többféle típusú tevékenységet is végezni: minél több helyzetben vesz részt a diák, annál többféle készséget sajátíthat el a közösségi szolgálatok során. Egy alkalom időtartama 60-180 perc. Az alkalmak gyakorisága projekttől függően változó (heti, havi). Közösségi szolgálati projekt olyan intézménnyel jöhet létre, amellyel az iskola együttműködési megállapodást köt. A közösségi szolgálat igazolásához önkéntes fogadóhelyként érdemes regisztrálni a szervezetet, azonban a Közösségi Szolgálati Portálon fogadóintézményként való jelenlét nem feltétele a Közösségi Szolgálatban történő együttműködésnek! Ahhoz ugyanis, hogy az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) felületén a szervezet vagy intézmény megjelenhessen, minimum egy éves közös együttműködés alapján történő iskolai ajánlás szükséges. Kivételes esetben az országos lefedettséggel rendelkező szervezetek, amelyek részt kívánnak venni a közösségi szolgálatban, mentesülnek az egy éves kipróbálás és ajánlás alól a jelentkezés elbírálását követően, és felkerülhetnek a honlapra. Minden egyes projektnek az iskolában van egy projektfelelőse, a honlapon kívül a diákok tőle szerezhetnek bővebb információt az adott projektről. Az egyes projektekre a jelentkezési lap kitöltésével és a szülő beleegyezésével lehet jelentkezni. A közösségi szolgálatról naplót kell vezetni. Minden egyes alkalommal, amikor a diák közösségi szolgálatot végez, ebben a naplóban rögzíteni kell a projekt nevét, időpontját, a végzett munka időtartamát, a munka tartalmát, és az adott felelősnek (vagy az iskola, vagy a fogadó intézmény munkatársa) az aláírását igazolásképpen. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény az önkéntesség kérdéséről így rendelkezik: „6.§ Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása… az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét.”