HITTANOS TÁBOR

HITTANOS TÁBOR

HITTANOS TÁBOR

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

Egy 12 éves hagyományt folytatunk az idei táborozással. A hittanosok és ministránsok 9 és 14 év közötti korosztályának meghirdetett tábor idei vezérfonala: A szerzetesi élet. Az 5 napos együttlét minden napján más lelkiségű, de konkrét szerzetesrend életformáját ismertetjük meg a gyerekekkel. A feladatot 5 vezető (2 hitoktató, egy óvónő egy lelkipásztori kisegítő és egy ifjúsági hittanos) látja el.

Az egyes szerzetesrendek imaéletét, speciális karizmáját a gyerekek szintjéhez alakítva tervezzük meg. Megismerik majd az imádkozó trappisták hajnali imaóráját, és némasági fogadalmukból fakadó szemlélődő életüket, a kolduló ferences rend alázatát, Isten- és természetszeretetét, a máltai lovagrend bátorságát és áldozatkészségét, a korunkban Kalkuttában megalakult szeretet misszionáriusainak elesettekkel való törődését, és a jezsuiták tanító lelkületét. Igyekeztünk a történelem során létrejött szerzetesi életformákat minél szélesebb körből kiválasztani. Ez által a lelkiségen túl az adott kor jellemzőit is megismerhetik majd a résztvevők. (öltözet, közlekedés, étkezés, időfogalom, stb.) Az egyes napoknak elméleti és gyakorlati részében olyan élethelyzeteket igyekszünk teremteni, ahol átélhetik mit jelent egy-egy krisztusi erény életre váltása. Láthatják majd, hogy az élet lényeges kihívásaira milyen válaszokat ad a keresztény hit, és azon belül is az egyes rendek gyakorlata.

Az étkezések, kirándulások, vetélkedők, esti és hajnali programok során mindig arra törekszünk, hogy olyan élményekkel gyarapodjanak, amik által közelebb kerülnek a szerzetesi életeszményhez. A táborhely alkalmas az egyszerű, emberi értékekre épülő élet megtapasztalására, ami a tábor célkitűzését elősegíti. Korunk technikai vívmányait lehetőség szerint nélkülözve szeretnénk megízleltetni velük a lényeget: mit jelent másokért élni.

A tábor előkészítése egy több hónapon át tartó folyamat. A gyerekek kiválasztása, a szülők értesítése és tájékoztatása levél útján és személyes beszélgetésekben történik. A tábor vezetői először megismernek az általuk kiválasztott szerzetesi rend életével, sajátosságaival, majd napirendet készítenek, amit a tábor kezdése előtt egy hónappal egymással is megismertetnek. Az ekkor közismertté váló részletes tervet harmonizáljuk, és véglegesítjük. A tábor során minden este kiértékeljük az adott nap történéseit, és szükség esetén megtesszük a másnapra vonatkozó elhatározásokat.

A tábor befejezését követően néhány héttel a vezetőkkel ismét összeülünk, és kielemezzük a tábor egész menetét. Terveink szerint összefoglalót készítünk, amit a résztvevőknek és családjaiknak, valamint támogatóinknak juttatunk el. Hagyományunkhoz híven az egyházközség képviselőtestületének vetítettképes beszámolót tartu" style="width:HITTANOS TÁBOR

2015.

Egy 12 éves hagyományt folytatunk az idei táborozással. A hittanosok és ministránsok 9 és 14 év közötti korosztályának meghirdetett tábor idei vezérfonala: A szerzetesi élet. Az 5 napos együttlét minden napján más lelkiségű, de konkrét szerzetesrend életformáját ismertetjük meg a gyerekekkel. A feladatot 5 vezető (2 hitoktató, egy óvónő egy lelkipásztori kisegítő és egy ifjúsági hittanos) látja el.

Az egyes szerzetesrendek imaéletét, speciális karizmáját a gyerekek szintjéhez alakítva tervezzük meg. Megismerik majd az imádkozó trappisták hajnali imaóráját, és némasági fogadalmukból fakadó szemlélődő életüket, a kolduló ferences rend alázatát, Isten- és természetszeretetét, a máltai lovagrend bátorságát és áldozatkészségét, a korunkban Kalkuttában megalakult szeretet misszionáriusainak elesettekkel való törődését, és a jezsuiták tanító lelkületét. Igyekeztünk a történelem során létrejött szerzetesi életformákat minél szélesebb körből kiválasztani. Ez által a lelkiségen túl az adott kor jellemzőit is megismerhetik majd a résztvevők. (öltözet, közlekedés, étkezés, időfogalom, stb.) Az egyes napoknak elméleti és gyakorlati részében olyan élethelyzeteket igyekszünk teremteni, ahol átélhetik mit jelent egy-egy krisztusi erény életre váltása. Láthatják majd, hogy az élet lényeges kihívásaira milyen válaszokat ad a keresztény hit, és azon belül is az egyes rendek gyakorlata.

Az étkezések, kirándulások, vetélkedők, esti és hajnali programok során mindig arra törekszünk, hogy olyan élményekkel gyarapodjanak, amik által közelebb kerülnek a szerzetesi életeszményhez. A táborhely alkalmas az egyszerű, emberi értékekre épülő élet megtapasztalására, ami a tábor célkitűzését elősegíti. Korunk technikai vívmányait lehetőség szerint nélkülözve szeretnénk megízleltetni velük a lényeget: mit jelent másokért élni.

A tábor előkészítése egy több hónapon át tartó folyamat. A gyerekek kiválasztása, a szülők értesítése és tájékoztatása levél útján és személyes beszélgetésekben történik. A tábor vezetői először megismernek az általuk kiválasztott szerzetesi rend életével, sajátosságaival, majd napirendet készítenek, amit a tábor kezdése előtt egy hónappal egymással is megismertetnek. Az ekkor közismertté váló részletes tervet harmonizáljuk, és véglegesítjük. A tábor során minden este kiértékeljük az adott nap történéseit, és szükség esetén megtesszük a másnapra vonatkozó elhatározásokat.

A tábor befejezését követően néhány héttel a vezetőkkel ismét összeülünk, és kielemezzük a tábor egész menetét. Terveink szerint összefoglalót készítünk, amit a résztvevőknek és családjaiknak, valamint támogatóinknak juttatunk el. Hagyományunkhoz híven az egyházközség képviselőtestületének vetítettképes beszámolót tartunk.px; float:ANOS TÁBOR

2015.

Egy 12 éves hagyományt folytatunk az idei táborozással. A hittanosok és ministránsok 9 és 14 év közötti korosztályának meghirdetett tábor idei vezérfonala: A szerzetesi élet. Az 5 napos együttlét minden napján más lelkiségű, de konkrét szerzetesrend életformáját ismertetjük meg a gyerekekkel. A feladatot 5 vezető (2 hitoktató, egy óvónő egy lelkipásztori kisegítő és egy ifjúsági hittanos) látja el.

Az egyes szerzetesrendek imaéletét, speciális karizmáját a gyerekek szintjéhez alakítva tervezzük meg. Megismerik majd az imádkozó trappisták hajnali imaóráját, és némasági fogadalmukból fakadó szemlélődő életüket, a kolduló ferences rend alázatát, Isten- és természetszeretetét, a máltai lovagrend bátorságát és áldozatkészségét, a korunkban Kalkuttában megalakult szeretet misszionáriusainak elesettekkel való törődését, és a jezsuiták tanító lelkületét. Igyekeztünk a történelem során létrejött szerzetesi életformákat minél szélesebb körből kiválasztani. Ez által a lelkiségen túl az adott kor jellemzőit is megismerhetik majd a résztvevők. (öltözet, közlekedés, étkezés, időfogalom, stb.) Az egyes napoknak elméleti és gyakorlati részében olyan élethelyzeteket igyekszünk teremteni, ahol átélhetik mit jelent egy-egy krisztusi erény életre váltása. Láthatják majd, hogy az élet lényeges kihívásaira milyen válaszokat ad a keresztény hit, és azon belül is az egyes rendek gyakorlata.

Az étkezések, kirándulások, vetélkedők, esti és hajnali programok során mindig arra törekszünk, hogy olyan élményekkel gyarapodjanak, amik által közelebb kerülnek a szerzetesi életeszményhez. A táborhely alkalmas az egyszerű, emberi értékekre épülő élet megtapasztalására, ami a tábor célkitűzését elősegíti. Korunk technikai vívmányait lehetőség szerint nélkülözve szeretnénk megízleltetni velük a lényeget: mit jelent másokért élni.

A tábor előkészítése egy több hónapon át tartó folyamat. A gyerekek kiválasztása, a szülők értesítése és tájékoztatása levél útján és személyes beszélgetésekben történik. A tábor vezetői először megismernek az általuk kiválasztott szerzetesi rend életével, sajátosságaival, majd napirendet készítenek, amit a tábor kezdése előtt egy hónappal egymással is megismertetnek. Az ekkor közismertté váló részletes tervet harmonizáljuk, és véglegesítjük. A tábor során minden este kiértékeljük az adott nap történéseit, és szükség esetén megtesszük a másnapra vonatkozó elhatározásokat.

A tábor befejezését követően néhány héttel a vezetőkkel ismét összeülünk, és kielemezzük a tábor egész menetét. Terveink szerint összefoglalót készítünk, amit a résztvevőknek és családjaiknak, valamint támogatóinknak juttatunk el. Hagyományunkhoz híven az egyházközség képviselőtestületének vetítettképes beszámolót tart" alt="" />1>HITTANOS TÁBOR

2015.

Egy 12 éves hagyományt folytatunk az idei táborozással. A hittanosok és ministránsok 9 és 14 év közötti korosztályának meghirdetett tábor idei vezérfonala: A szerzetesi élet. Az 5 napos együttlét minden napján más lelkiségű, de konkrét szerzetesrend életformáját ismertetjük meg a gyerekekkel. A feladatot 5 vezető (2 hitoktató, egy óvónő egy lelkipásztori kisegítő és egy ifjúsági hittanos) látja el.

Az egyes szerzetesrendek imaéletét, speciális karizmáját a gyerekek szintjéhez alakítva tervezzük meg. Megismerik majd az imádkozó trappisták hajnali imaóráját, és némasági fogadalmukból fakadó szemlélődő életüket, a kolduló ferences rend alázatát, Isten- és természetszeretetét, a máltai lovagrend bátorságát és áldozatkészségét, a korunkban Kalkuttában megalakult szeretet misszionáriusainak elesettekkel való törődését, és a jezsuiták tanító lelkületét. Igyekeztünk a történelem során létrejött szerzetesi életformákat minél szélesebb körből kiválasztani. Ez által a lelkiségen túl az adott kor jellemzőit is megismerhetik majd a résztvevők. (öltözet, közlekedés, étkezés, időfogalom, stb.) Az egyes napoknak elméleti és gyakorlati részében olyan élethelyzeteket igyekszünk teremteni, ahol átélhetik mit jelent egy-egy krisztusi erény életre váltása. Láthatják majd, hogy az élet lényeges kihívásaira milyen válaszokat ad a keresztény hit, és azon belül is az egyes rendek gyakorlata.

Az étkezések, kirándulások, vetélkedők, esti és hajnali programok során mindig arra törekszünk, hogy olyan élményekkel gyarapodjanak, amik által közelebb kerülnek a szerzetesi életeszményhez. A táborhely alkalmas az egyszerű, emberi értékekre épülő élet megtapasztalására, ami a tábor célkitűzését elősegíti. Korunk technikai vívmányait lehetőség szerint nélkülözve szeretnénk megízleltetni velük a lényeget: mit jelent másokért élni.

A tábor előkészítése egy több hónapon át tartó folyamat. A gyerekek kiválasztása, a szülők értesítése és tájékoztatása levél útján és személyes beszélgetésekben történik. A tábor vezetői először megismernek az általuk kiválasztott szerzetesi rend életével, sajátosságaival, majd napirendet készítenek, amit a tábor kezdése előtt egy hónappal egymással is megismertetnek. Az ekkor közismertté váló részletes tervet harmonizáljuk, és véglegesítjük. A tábor során minden este kiértékeljük az adott nap történéseit, és szükség esetén megtesszük a másnapra vonatkozó elhatározásokat.

A tábor befejezését követően néhány héttel a vezetőkkel ismét összeülünk, és kielemezzük a tábor egész menetét. Terveink szerint összefoglalót készítünk, amit a résztvevőknek és családjaiknak, valamint támogatóinknak juttatunk el. Hagyományunkhoz híven az egyházközség képviselőtestületének vetítettképes beszámolót tartu" style="width:HITTANOS TÁBOR

2015.

2015.

Egy 12 éves hagyományt folytatunk az idei táborozással. A hittanosok és ministránsok 9 és 14 év közötti korosztályának meghirdetett tábor idei vezérfonala: A szerzetesi élet. Az 5 napos együttlét minden napján más lelkiségű, de konkrét szerzetesrend életformáját ismertetjük meg a gyerekekkel. A feladatot 5 vezető (2 hitoktató, egy óvónő egy lelkipásztori kisegítő és egy ifjúsági hittanos) látja el.

Az egyes szerzetesrendek imaéletét, speciális karizmáját a gyerekek szintjéhez alakítva tervezzük meg. Megismerik majd az imádkozó trappisták hajnali imaóráját, és némasági fogadalmukból fakadó szemlélődő életüket, a kolduló ferences rend alázatát, Isten- és természetszeretetét, a máltai lovagrend bátorságát és áldozatkészségét, a korunkban Kalkuttában megalakult szeretet misszionáriusainak elesettekkel való törődését, és a jezsuiták tanító lelkületét. Igyekeztünk a történelem során létrejött szerzetesi életformákat minél szélesebb körből kiválasztani. Ez által a lelkiségen túl az adott kor jellemzőit is megismerhetik majd a résztvevők. (öltözet, közlekedés, étkezés, időfogalom, stb.) Az egyes napoknak elméleti és gyakorlati részében olyan élethelyzeteket igyekszünk teremteni, ahol átélhetik mit jelent egy-egy krisztusi erény életre váltása. Láthatják majd, hogy az élet lényeges kihívásaira milyen válaszokat ad a keresztény hit, és azon belül is az egyes rendek gyakorlata.

Az étkezések, kirándulások, vetélkedők, esti és hajnali programok során mindig arra törekszünk, hogy olyan élményekkel gyarapodjanak, amik által közelebb kerülnek a szerzetesi életeszményhez. A táborhely alkalmas az egyszerű, emberi értékekre épülő élet megtapasztalására, ami a tábor célkitűzését elősegíti. Korunk technikai vívmányait lehetőség szerint nélkülözve szeretnénk megízleltetni velük a lényeget: mit jelent másokért élni.

A tábor előkészítése egy több hónapon át tartó folyamat. A gyerekek kiválasztása, a szülők értesítése és tájékoztatása levél útján és személyes beszélgetésekben történik. A tábor vezetői először megismernek az általuk kiválasztott szerzetesi rend életével, sajátosságaival, majd napirendet készítenek, amit a tábor kezdése előtt egy hónappal egymással is megismertetnek. Az ekkor közismertté váló részletes tervet harmonizáljuk, és véglegesítjük. A tábor során minden este kiértékeljük az adott nap történéseit, és szükség esetén megtesszük a másnapra vonatkozó elhatározásokat.

A tábor befejezését követően néhány héttel a vezetőkkel ismét összeülünk, és kielemezzük a tábor egész menetét. Terveink szerint összefoglalót készítünk, amit a résztvevőknek és családjaiknak, valamint támogatóinknak juttatunk el. Hagyományunkhoz híven az egyházközség képviselőtestületének vetítettképes beszámolót tartu" style="width:HITTANOS TÁBOR

2015.

Egy 12 éves hagyományt folytatunk az idei táborozással. A hittanosok és ministránsok 9 és 14 év közötti korosztályának meghirdetett tábor idei vezérfonala: A szerzetesi élet. Az 5 napos együttlét minden napján más lelkiségű, de konkrét szerzetesrend életformáját ismertetjük meg a gyerekekkel. A feladatot 5 vezető (2 hitoktató, egy óvónő egy lelkipásztori kisegítő és egy ifjúsági hittanos) látja el.

Az egyes szerzetesrendek imaéletét, speciális karizmáját a gyerekek szintjéhez alakítva tervezzük meg. Megismerik majd az imádkozó trappisták hajnali imaóráját, és némasági fogadalmukból fakadó szemlélődő életüket, a kolduló ferences rend alázatát, Isten- és természetszeretetét, a máltai lovagrend bátorságát és áldozatkészségét, a korunkban Kalkuttában megalakult szeretet misszionáriusainak elesettekkel való törődését, és a jezsuiták tanító lelkületét. Igyekeztünk a történelem során létrejött szerzetesi életformákat minél szélesebb körből kiválasztani. Ez által a lelkiségen túl az adott kor jellemzőit is megismerhetik majd a résztvevők. (öltözet, közlekedés, étkezés, időfogalom, stb.) Az egyes napoknak elméleti és gyakorlati részében olyan élethelyzeteket igyekszünk teremteni, ahol átélhetik mit jelent egy-egy krisztusi erény életre váltása. Láthatják majd, hogy az élet lényeges kihívásaira milyen válaszokat ad a keresztény hit, és azon belül is az egyes rendek gyakorlata.

Az étkezések, kirándulások, vetélkedők, esti és hajnali programok során mindig arra törekszünk, hogy olyan élményekkel gyarapodjanak, amik által közelebb kerülnek a szerzetesi életeszményhez. A táborhely alkalmas az egyszerű, emberi értékekre épülő élet megtapasztalására, ami a tábor célkitűzését elősegíti. Korunk technikai vívmányait lehetőség szerint nélkülözve szeretnénk megízleltetni velük a lényeget: mit jelent másokért élni.

A tábor előkészítése egy több hónapon át tartó folyamat. A gyerekek kiválasztása, a szülők értesítése és tájékoztatása levél útján és személyes beszélgetésekben történik. A tábor vezetői először megismernek az általuk kiválasztott szerzetesi rend életével, sajátosságaival, majd napirendet készítenek, amit a tábor kezdése előtt egy hónappal egymással is megismertetnek. Az ekkor közismertté váló részletes tervet harmonizáljuk, és véglegesítjük. A tábor során minden este kiértékeljük az adott nap történéseit, és szükség esetén megtesszük a másnapra vonatkozó elhatározásokat.

A tábor befejezését követően néhány héttel a vezetőkkel ismét összeülünk, és kielemezzük a tábor egész menetét. Terveink szerint összefoglalót készítünk, amit a résztvevőknek és családjaiknak, valamint támogatóinknak juttatunk el. Hagyományunkhoz híven az egyházközség képviselőtestületének vetítettképes beszámolót tartunk.px; float:ANOS TÁBOR

2015.

Egy 12 éves hagyományt folytatunk az idei táborozással. A hittanosok és ministránsok 9 és 14 év közötti korosztályának meghirdetett tábor idei vezérfonala: A szerzetesi élet. Az 5 napos együttlét minden napján más lelkiségű, de konkrét szerzetesrend életformáját ismertetjük meg a gyerekekkel. A feladatot 5 vezető (2 hitoktató, egy óvónő egy lelkipásztori kisegítő és egy ifjúsági hittanos) látja el.

Az egyes szerzetesrendek imaéletét, speciális karizmáját a gyerekek szintjéhez alakítva tervezzük meg. Megismerik majd az imádkozó trappisták hajnali imaóráját, és némasági fogadalmukból fakadó szemlélődő életüket, a kolduló ferences rend alázatát, Isten- és természetszeretetét, a máltai lovagrend bátorságát és áldozatkészségét, a korunkban Kalkuttában megalakult szeretet misszionáriusainak elesettekkel való törődését, és a jezsuiták tanító lelkületét. Igyekeztünk a történelem során létrejött szerzetesi életformákat minél szélesebb körből kiválasztani. Ez által a lelkiségen túl az adott kor jellemzőit is megismerhetik majd a résztvevők. (öltözet, közlekedés, étkezés, időfogalom, stb.) Az egyes napoknak elméleti és gyakorlati részében olyan élethelyzeteket igyekszünk teremteni, ahol átélhetik mit jelent egy-egy krisztusi erény életre váltása. Láthatják majd, hogy az élet lényeges kihívásaira milyen válaszokat ad a keresztény hit, és azon belül is az egyes rendek gyakorlata.

Az étkezések, kirándulások, vetélkedők, esti és hajnali programok során mindig arra törekszünk, hogy olyan élményekkel gyarapodjanak, amik által közelebb kerülnek a szerzetesi életeszményhez. A táborhely alkalmas az egyszerű, emberi értékekre épülő élet megtapasztalására, ami a tábor célkitűzését elősegíti. Korunk technikai vívmányait lehetőség szerint nélkülözve szeretnénk megízleltetni velük a lényeget: mit jelent másokért élni.

A tábor előkészítése egy több hónapon át tartó folyamat. A gyerekek kiválasztása, a szülők értesítése és tájékoztatása levél útján és személyes beszélgetésekben történik. A tábor vezetői először megismernek az általuk kiválasztott szerzetesi rend életével, sajátosságaival, majd napirendet készítenek, amit a tábor kezdése előtt egy hónappal egymással is megismertetnek. Az ekkor közismertté váló részletes tervet harmonizáljuk, és véglegesítjük. A tábor során minden este kiértékeljük az adott nap történéseit, és szükség esetén megtesszük a másnapra vonatkozó elhatározásokat.

A tábor befejezését követően néhány héttel a vezetőkkel ismét összeülünk, és kielemezzük a tábor egész menetét. Terveink szerint összefoglalót készítünk, amit a résztvevőknek és családjaiknak, valamint támogatóinknak juttatunk el. Hagyományunkhoz híven az egyházközség képviselőtestületének vetítettképes beszámolót tart" alt="" />1>HITTANOS TÁBOR

2015.

Egy 12 éves hagyományt folytatunk az idei táborozással. A hittanosok és ministránsok 9 és 14 év közötti korosztályának meghirdetett tábor idei vezérfonala: A szerzetesi élet. Az 5 napos együttlét minden napján más lelkiségű, de konkrét szerzetesrend életformáját ismertetjük meg a gyerekekkel. A feladatot 5 vezető (2 hitoktató, egy óvónő egy lelkipásztori kisegítő és egy ifjúsági hittanos) látja el.

Az egyes szerzetesrendek imaéletét, speciális karizmáját a gyerekek szintjéhez alakítva tervezzük meg. Megismerik majd az imádkozó trappisták hajnali imaóráját, és némasági fogadalmukból fakadó szemlélődő életüket, a kolduló ferences rend alázatát, Isten- és természetszeretetét, a máltai lovagrend bátorságát és áldozatkészségét, a korunkban Kalkuttában megalakult szeretet misszionáriusainak elesettekkel való törődését, és a jezsuiták tanító lelkületét. Igyekeztünk a történelem során létrejött szerzetesi életformákat minél szélesebb körből kiválasztani. Ez által a lelkiségen túl az adott kor jellemzőit is megismerhetik majd a résztvevők. (öltözet, közlekedés, étkezés, időfogalom, stb.) Az egyes napoknak elméleti és gyakorlati részében olyan élethelyzeteket igyekszünk teremteni, ahol átélhetik mit jelent egy-egy krisztusi erény életre váltása. Láthatják majd, hogy az élet lényeges kihívásaira milyen válaszokat ad a keresztény hit, és azon belül is az egyes rendek gyakorlata.

Az étkezések, kirándulások, vetélkedők, esti és hajnali programok során mindig arra törekszünk, hogy olyan élményekkel gyarapodjanak, amik által közelebb kerülnek a szerzetesi életeszményhez. A táborhely alkalmas az egyszerű, emberi értékekre épülő élet megtapasztalására, ami a tábor célkitűzését elősegíti. Korunk technikai vívmányait lehetőség szerint nélkülözve szeretnénk megízleltetni velük a lényeget: mit jelent másokért élni.

A tábor előkészítése egy több hónapon át tartó folyamat. A gyerekek kiválasztása, a szülők értesítése és tájékoztatása levél útján és személyes beszélgetésekben történik. A tábor vezetői először megismernek az általuk kiválasztott szerzetesi rend életével, sajátosságaival, majd napirendet készítenek, amit a tábor kezdése előtt egy hónappal egymással is megismertetnek. Az ekkor közismertté váló részletes tervet harmonizáljuk, és véglegesítjük. A tábor során minden este kiértékeljük az adott nap történéseit, és szükség esetén megtesszük a másnapra vonatkozó elhatározásokat.

A tábor befejezését követően néhány héttel a vezetőkkel ismét összeülünk, és kielemezzük a tábor egész menetét. Terveink szerint összefoglalót készítünk, amit a résztvevőknek és családjaiknak, valamint támogatóinknak juttatunk el. Hagyományunkhoz híven az egyházközség képviselőtestületének vetítettképes beszámolót tartunk.px; float:ANOS TÁBOR

2015.

2015.

<